Misyonumuz

Türkçeyi ve bir yabancı dili etkili bir biçimde öğrenmelerini kullanmalarını sağlamayı, öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre bir üst öğrenime hazırlamayı, kendine güvenen, katılımcı, araştırmacı, kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyler yetiştirmeyi, çağdaş ve modern eğitim imkânlarını öğrencinin eğitimine sunmayı amaçlamaktayız

Vizyonumuz

Atatürk’ün getirdiği laik, demokratik, çağdaş eğitimi hedefleyen, üreten, çalışmalarını projelendiren, sanatta, sporda, kültürel ve bilimsel faaliyetlerde öncü olmayı ilke edinen, bugünü yarının gözleriyle gören nesiller yetiştirmektir.

Temel Değerimiz

Okul çalışanları olarak;

1. Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız,

2. Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve düşüncelerine değer veririz,

3. Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme sonuçlarını en etkin şekilde değerlendiririz,

4. Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışını kabullenerek ekip çalışmalarına gereken önemi veririz,

5. Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlanacağına inanırız,

6. Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız,

7. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kurum katkısını tanıyıp takdir ederiz.

8. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.