Neden DC Lisans Okulları

 

DC Lisans Okullarının, her bir öğrencinin kendisine has ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak geliştirdiği eğitim planlamasının ortak paydası oluşturma gayretidir.

DC Lisans Okulları şahsiyetine sahip öğrenciler, gücünü bilgiden alır, bilmediğinin gücünü iddia etmez. Bilmenin kendisine değer verir ve bu farkındalığı da davranışlarına yansır. Duygu, irade ve eylemi birbiriyle ilişkilendirip aralarındaki uyumu sağlarken kendisini yönetme becerisi kazanır.

DC Lisans Okulları olarak öğrencilerimizin akademik başarılarını olduğu kadar “iyi insan” olmalarını da önemsiyoruz.

Bu perspektiften hareketle öğrencilerimizin “iyi insanlar” olarak yetişmeleri için belirlediğimiz hassasiyetlerimiz eğitimin her aşamasında uygulamaya özen gösteriyoruz.

  1. Daha iyi, huzurlu bir gelecek için doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan;
  2. Bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden,
  3. Değer merkezli,
  4. Entelektüel ve estetik bakış açısına sahip,
  5. Kültürlerarası anlayış ve saygı çerçevesinde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen dinamik nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

İyi insan yetiştiriyoruz.
İyiliği hem insani bir değer olarak önceliyor, hem de yaptığımız tüm işleri en iyi şekilde yapmayı hedefliyoruz.

Değerleri yaşatıyoruz.
Değerleri öğretmekle yetinmiyor; günlük hayatın içinde uygulamaya teşvik ederek, değerlerle yaşamayı bir hayat tarzına dönüştürüyoruz. 

Düşünmeyi sadeleştiriyoruz.
Bilgiyi en sade haliyle öğretiyor, ezbercilikten uzak duruyoruz.

Öğrenmeyi kolaylaştırıyoruz.
Öğrenmeyi, çocuklarımızın doğal yeteneklerine uygun şekilde deneyimlemelerine imkân sağlayarak kolaylaştırıyoruz.

Mutluluğu paylaşıyoruz.
Mutluluğun bize verilmiş bir nimet olduğunu biliyor ve onu paylaşarak çoğaltıyoruz.

Keşfe çağırıyoruz.
Öğrencilerimizle, kâinatı ve onun Yaratıcı’sını akleden bir kalp ile keşfe çıkıyoruz.

Estetiği fark ettiriyoruz.
Yaratılışta varolan estetiğe dikkat çekip, ondan ilham alarak öğrencilerimizde estetik farkındalık uyandırıyoruz.

Tabiatı sevdiriyoruz.
Tabiatı Yaratıcı’nın en büyük eseri olarak görüyor, öğrencilerimizi tabiata yakınlaştırıyoruz.

Hayata dokunuyoruz.
Akademik başarıları ve günlük yaşam becerilerini bütünleştirip buna uygun biçimde bir eğitim planı oluşturuyoruz.

Düşünceyi yönetme; kişinin dış dünyayı algılama ve öğrenme becerilerine dair donanımlarını aktif kullanmasıdır.

Algılama, bilgi ve belgeye ulaşma, onları analiz etme ve kendine gerekli olanları seçip kullanılacak hale getirme sürecini en hızlı ve verimli şekilde yapabilme kabiliyetidir.

Duyguları yönetme; kişinin kendi duygusal zekâsının farkında olmasıdır.

Duyguları ile iyi geçinme, onları doğruya yönlendirme ve gerektiğinde kontrol edebilme becerisidir.

İradeyi yönetme; seçenekleri okuyabilme, özgürce tercih yapabilme, bu tercihlerin ve sonuçlarının sorumluluğunu alabilme kabiliyetidir.

Eylemleri yönetme; kişinin hayatındaki rutin eylemlerine, planladıklarına ve öngörülerine gerekçeler oluşturduğu alandır.

Yapma gücünü ortaya koyma, yaptığı eylemi bilerek ve isteyerek yapma, yaptıktan sonra da onları değerlendirme ve geliştirme kabiliyetidir.